Privacy Policy

Dit privacybeleid is opgesteld om degenen die zich zorgen maken over het gebruik van hun 'Persoonlijk Identificeerbare Informatie' (PII) online beter van dienst te kunnen zijn.

PII, zoals beschreven in de privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om een enkele persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een persoon in de context te identificeren.

Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw persoonlijk identificeerbare informatie in overeenstemming met onze website verzamelen, gebruiken, beschermen of op een andere manier behandelen.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Wanneer u bestelt, zich registreert of contact met ons opneemt op onze site, kan het zijn dat u gevraagd wordt uw e-mailadres of andere gegevens in te voeren om u te helpen het platform correct te gebruiken.

Wanneer verzamelen we informatie?

Wij verzamelen informatie van u wanneer u ons contactformulier indient.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen als u contact met ons opneemt, zich registreert, een aankoop doet (wanneer we deze mogelijkheid toevoegen), zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere functies van de site gebruikt op de volgende manieren:

- Om uw ervaring te personaliseren en om ons in staat te stellen het soort inhoud en productaanbod te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.      
- Om uw transacties snel te verwerken.      
- Om periodieke e-mails te sturen met betrekking tot uw bestelling of andere producten en diensten.

Hoe beschermen we uw informatie?

Onze website wordt regelmatig gescand op veiligheidslekken en bekende kwetsbaarheden om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen. Bovendien is alle gevoelige/kredietinformatie die u verstrekt gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) technologie. 

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker een bestelling plaatst, zijn gegevens invoert, indient of er toegang toe heeft om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Gebruiken wij 'cookies'?

We kunnen 'cookies' opslaan voor Google Analytics als deze worden ingesloten.

U kunt ervoor kiezen om uw computer te laten waarschuwen als er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U doet dit via de instellingen van uw browser. Aangezien elke browser een beetje anders is, kunt u in het Help-menu van uw browser de juiste manier vinden om uw cookies aan te passen.

Als u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige functies die uw site efficiënter maken, niet goed functioneren.

Informatieverschaffing aan derden

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet over aan derden, tenzij wij de gebruikers hiervan op voorhand op de hoogte stellen. Dit omvat niet de website hosting partners en andere partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van onze gebruikers, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie vertrouwelijk te houden.

We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer dit gepast is om te voldoen aan de wet, om ons sitebeleid af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen. Echter, niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan worden verstrekt aan andere partijen voor marketing, reclame of ander gebruik.

Eerlijke Informatie Praktijken

De AVG (GDPR) vormt de ruggengraat van de privacywetgeving in de Europa en de concepten die zij omvatten hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensbescherming over de hele wereld.

Om in overeenstemming te zijn met de AVG zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht er zich een gegevensschending voordoen: We zullen u via e-mail op de hoogte stellen

- Binnen 2 werkdagen gaan we ook akkoord met het recht om persoonlijke informatie te wijzigen dan wel te verwijderen, dat vereist dat personen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten te doen gelden tegen gegevensverzamelaars en
-verwerkers die zich niet aan de wet houden.

Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep kunnen doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en/of te vervolgen..

Voorwaarden Leveranciers

Voor de reserveringen en betalingen maken wij gebruik van een SimplyBook.me.

Hieronder vind je hun voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 06. Augustus 2020 (bijgewerkt sinds 23 september 2019)

Definities
SimplyBook.me is een leverancier dat systeemgebruikers zoals Stichting For the love of Amsterdam in staat stelt om verschillende functies aan te bieden omtrent boeking, communicatie, gegevens- en betaalverwerking.

Dienstverlener of gebruiker - Bedrijf of persoon die diensten levert, tools, apparatuur, ruimte etc. verhuurt en het SimplyBook.me systeem gebruikt om online boekingen te accepteren en te behandelen, promoties te versturen, producten te verkopen en andere gerelateerde dingen te doen die hen helpen hun service business te runnen.

Klant(en) of servicekoper(s) - Klanten kunnen elk type persoon zijn die een afspraak boekt of een product online koopt bij een serviceprovider die een gebruikersaccount heeft bij het SimplyBook.me systeem. Dit kan bijvoorbeeld een patiënt, student of klant zijn.SimplyBook.me is de verwerker van gegevens voor de klanten van het SimplyBook.me systeem. De gebruiker van het systeem, vaak dezelfde als serviceprovider, is de beheerder van uw gegevens (de klantgegevens). U kunt de beheerder van uw gegevens vragen om alle persoonlijke informatie die hij over u kan bewaren, hij kan deze verwijderen en corrigeren door uw verzoeken.

Aanvaardbaar gebruiksbeleid
Als u het SimplyBook.me systeem of aanverwante sites gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u dat niet doet:
- wetten, rechten van derden of ons beleid schendt;
- onze sites en tools gebruiken als u niet in staat bent om wettelijk bindende contracten te vormen, onder de leeftijd van 18 jaar bent;
- de bij u bestelde diensten niet zal leveren, tenzij de koper een terugbetaling krijgt of een soortgelijke of dezelfde dienst kan krijgen op een ander tijdstip en op een andere datum die door beide partijen zijn overeengekomen;
- zich bemoeien met de aanbiedingen van andere gebruikers;
- valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke, smadelijke inhoud (met inbegrip van persoonlijke informatie) te plaatsen of de dienst en de site te gebruiken voor linkbuilding doeleinden;
- maatregelen te nemen die de feedback- en/of beoordelingssystemen kunnen ondermijnen;
- spam, ongevraagde of bulk elektronische communicatie, kettingbrieven of piramideschema's te verspreiden of te plaatsen;
- virussen of andere technologieën te verspreiden die de bezoekers van de site kunnen schaden;
- informatie over gebruikers, waaronder e-mailadressen en creditcards, te verzamelen of op andere wijze te verzamelen zonder hun toestemming.